редакция
новият брой
архив
блогове
контакти


ЗА ДА НИ ИМА НА ХАРТИЯРедакцията на вестник "Литературно земеделско знаме" се намира на адрес:
град София, р-н "Оборище", бул. "Дондуков" №38, партер.

 


Брой 1, година VIIІ, 2019 четете и на хартия:

 


СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЕСТНИКА
СТРАНИЦА ПЪРВА:

 • АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ - 01.03.1879-14.06.1923
  Политик с голямо сърце - статия от Маргарита Нешкова
 • МИСЛИ НА СТАМБОЛИЙСКИ
 • На селския вожд Александър Стамболийски - стихотворение от Сергей Румянцев
 • Сей, сеячо - стихотворение от Харалан Недев
 • НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ

 


СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЕСТНИКА
СТРАНИЦА ВТОРА:

 • ЧРД на: Пенко Керемидчиев, Христо Ангелов, Рилка Миронова, Тако Караиванов, Иван Селановски, Милена Филипова, Васил Калфов, Йордан Борисов, Георги Пинчев
 • ДА СИ СПОМНИМ: Боян Стоянов, Иван Белослатински, д-р Иван Цолов, Димитър Бойновски, Илия Василев, Цветко Николаев, Захари Генов
 • ПОЕЗИЯ: Стефан Стамов, Живка Танчева, Иван Гълъбов, Габриела Цанева, Вяра Дамянова, Кирил Назъров, Маргарита Нешкова, Цветан Лалов


 


СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЕСТНИКА
СТРАНИЦА ТРЕТА:

 • НОВИ КНИГИ
  "На попрището жизнено в средата" - Надежда Цанева
 • "Искрици в нощта" - Маргарита Нешкова
  "Драгижево - история, бит, нрави и обичаи" - Любен Лалев
 • ПРАВО НА ОТГОВОР
  Червените ескадрони в контекста на конспекта по литература - статия от Надежда Цанева
 • Светлини в душите - статия от Емил Петров

 


СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЕСТНИКА
СТРАНИЦА ЧЕТВЪРТА:

 • САТИРА: Милка Пешева, Атанас Личев, Стоян Колдов, Амиш Вешкова, Христо Ангелов, Бодил Розин, Георги Козарев
 • ПОЧИНА ТОДОР КАВАЛДЖИЕВ
 • НОВО ИЗДАТЕЛСТВО

 ЗА ДА СПОДЕЛИТЕ МНЕНИЕТО СИ, ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ МАТЕРИАЛИТЕ -
посетете блоговете на вестник „Литературно земеделско знаме“!Четете вестник "Литературно земеделско знаме", за да научавате всичко, което ви интересува!
Четете вестника на СЪЮЗА НА ПИСАТЕЛИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ В БЪЛГАРИЯ онлайн!
Така новият брой и всички архивни броеве на „Литературно земеделско знаме“ са винаги с вас!


нагоре     назад     СПЗБ    gabriell-e-lit   

    litzemedelsko_zname@mail.bg

ЗА ДА НИ ИМА НА ХАРТИЯ